Κυριακή, 30 Ιουνίου 2013

9ο Πανελλήνιο Συνέδριο ΟΜΕΡ Ελλάδας


Δεξιότητες ζωής
Προσωπική-κοινωνική ανάπτυξη στην προσχολική και πρώτη σχολική ηλικία

http://www.omep.gr/enato_main.html

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου