Κυριακή, 30 Ιουνίου 2013

9ο Πανελλήνιο Συνέδριο ΟΜΕΡ Ελλάδας


Δεξιότητες ζωής
Προσωπική-κοινωνική ανάπτυξη στην προσχολική και πρώτη σχολική ηλικία

http://www.omep.gr/enato_main.html

Σάββατο, 15 Ιουνίου 2013

Καλό Καλοκαίρι

Το Δ.Σ.του παραρτήματος της OMEP Αλεξανδρούπολης σας εύχεται "Καλό Καλοκαίρι"