Τετάρτη 10 Ιουνίου 2015


10ο Πανελλήνιο Συνέδριο O.M.E.P. - Δ.Π.Θ.
Αλεξανδρούπολη 16-18 Οκτωβρίου 2015

«Εκπαιδεύοντας πολίτες για ένα αειφόρο μέλλον.
Ο ρόλος της προσχολικής και πρώτης σχολικής εκπαίδευσης»

4η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Δικτυακός τόπος: www.omep2015.gr
Επικοινωνία: omep2015@gmail.com


ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015

Ανακοινώνεται ότι, κατόπιν πολλών αιτημάτων, παρατείνεται η προθεσμία υποβολής περιλήψεων για τις εργασίες του  10oυ Πανελλήνιου Συνεδρίου της Ελληνικής  Επιτροπής της Παγκόσμιας Οργάνωσης  Προσχολικής Αγωγής (Ο.Μ.Ε.Ρ.) και  του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης  (Δ.Π.Θ), Σχολή Επιστημών της Αγωγής  (Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία και Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης). Κάθε σύνεδρος μπορεί να συμμετέχει με μέγιστο τρείς εργασίες.

Οι  ενδιαφερόμενοι μπορούν  να υποβάλουν τις περιλήψεις των εργασιών τους μέχρι 30 Ιουνίου 2015 αντί της 10ης Ιουνίου 2015.  Στο συνέδριο θα υποβληθούν αρχικά μόνο οι περιλήψεις των εργασιών (papers10omep@gmail.com), οι οποίες θα τεθούν σε διαδικασία ανώνυμης κρίσης (peer reviewing). Τα τελικά κείμενα των εργασιών θα σταλούν μετά το πέρας του συνεδρίου σε ημερομηνία που θα ανακοινωθεί. Τα κείμενα των εργασιών που θα κριθούν θετικά θα περιληφθούν σε συλλογικό τόμο Πρακτικών του Συνεδρίου με ISBN. Επιλεγμένα άρθρα από το συνέδριο θα δημοσιευτούν σε ειδική έκδοση του επιστημονικού Περιοδικού της Ο.Μ.Ε.Ρ. «Ερευνώντας τον κόσμο του παιδιού».

Στους εισηγητές και τους συνέδρους θα χορηγηθούν αντίστοιχες βεβαιώσεις.

Το συνέδριο έχει τεθεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας, Αρ. Πρωτοκόλλου : Φ.24 / 449 / 58120 / Δ1 / 07.04.2015 και διατελεί υπό τη στήριξη της Περιφερειακής Διεύθυνσης Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης


Θεματικές Ενότητες του Συνεδρίου :
1.       Προσεγγίσεις της  διδασκαλίας και της μάθησης στην προσχολική και την πρώτη σχολική ηλικία.
2.       Η ανάπτυξη της κριτικής σκέψης στην προσχολική και την πρώτη σχολική ηλικία.
3.       Γνωστική και κοινωνική ανάπτυξη των παιδιών της προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας.
4.       Επιμόρφωση και επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας.
5.       Σχεδιασμός, παραγωγή και  αξιοποίηση εκπαιδευτικού υλικού στην προσχολική και την πρώτη σχολική ηλικία.
6.       Η αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση παιδιών προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας.
7.       Παιδί, περιβάλλον και αειφορία.
8.       Μουσειακή αγωγή και αειφορία.
9.       Καλλιέργεια δεξιοτήτων ζωής στην προσχολική και πρώτη σχολική ηλικία.
10.   Διαφοροποιημένη διδασκαλία στην εκπαίδευση παιδιών προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας.
11.   Συνεκπαίδευση παιδιών από διαφορετικά πολιτισμικά περιβάλλοντα.
12.   Συνεκπαίδευση παιδιών με ειδικές ανάγκες.
13.   Πολυγραμματισμοί στην προσχολική και πρώτη σχολική ηλικία
14.   Ο ρόλος της οικογένειας και των γονέων σε μια αειφόρο εκπαίδευση

Το συνέδριο απευθύνεται :
 • Σε εκπαιδευτικούς Προσχολικής Εκπαίδευσης
 • Σε εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
 • Παιδαγωγούς προσχολικής ηλικίας
 • Σχολικούς Συμβούλους
 • Προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές ΑΕΙ και ΤΕΙ
 • Ερευνητές της εκπαίδευσης
 • Μέλη ΔΕΠ και ΕΠ των ΑΕΙ και ΤΕΙ

Σκοπός του συνεδρίου :
Σκοπός του συνεδρίου είναι η παρουσίαση της ερευνητικής και εκπαιδευτικής δραστηριότητας στην προσχολική και πρώτη σχολική ηλικία σε ζητήματα που αφορούν την μάθηση και τη διδασκαλία για την εκπαίδευση πολιτών για ένα αειφόρο μέλλον και σχετίζονται με όλα τα θεματικά αντικείμενα της εκπαίδευσης. Παράλληλα επιδιώκεται η ανάδειξη σύγχρονων θεωρητικών προσεγγίσεων και εκπαιδευτικών πρακτικών, καθώς επίσης η ανταλλαγή εμπειρίας, γνώσης, προβληματισμού και δημιουργικού διαλόγου τόσο από εκπαιδευτικούς της πράξης όσο και από ερευνητές.

Παρουσίαση εργασιών :
·         Εισηγήσεις
·         Αναρτημένες ανακοινώσεις (poster)
·         Στρογγυλά τραπέζια – Ομάδες συζητήσεων 
·         Εργαστήρια
·         Διδακτικά σενάρια

Χώρος διεξαγωγής Συνεδρίου :
Σχολή Επιστημών της Αγωγής Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Νέα Χηλή Αλεξανδρούπολη

Τρόπος υποβολής εργασιών :
Η διαδικασία υποβολής περιγράφεται στην ιστοσελίδα του συνεδρίου www.omep2015.gr

 

Σημαντικές ημερομηνίες :

 • Υποβολή Περιλήψεων Εργασιών : 10 Ιουνίου 2015
 • Ενημέρωση για την αποδοχή των προτάσεων: 30 Ιουνίου 2015
 • Έγκαιρη Εγγραφή Εισηγητών: 31 Αυγούστου 2015
 • Έγκαιρη Εγγραφή Συνέδρων: 15 Σεπτεμβρίου 2015

Διαδικασία εγγραφής :

Η συμμετοχή στο συνέδριο προϋποθέτει εγγραφή με συνδρομή.


Στο ποσό εγγραφής περιλαμβάνονται :
• Εναρκτήρια Τελετή
• Παρακολούθηση Επιστημονικού Προγράμματος Συνεδρίου
• Φάκελος Συνεδρίου: πρόγραμμα, περιλήψεις, ταυτότητα εισόδου, φάκελος συνεδρίου.
• Διαλείμματα καφέ
• Βεβαίωση συμμετοχής

Περισσότερες λεπτομέρειες μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του συνεδρίου www.omep2015.gr

Πρόεδρος Συνεδρίου
Αναστασία Δημητρίου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία (Τ.Ε.Ε.Π.Η), ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ
                                                               
Πρόεδρος Επιστημονικής Επιτροπής
Χαράλαμπος Σακονίδης, Καθηγητής, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης (Π.Τ.Δ.Ε.), ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ
                                                               
Μέλη Επιστημονικής Επιτροπής
Σοφία                   Αυγητίδου                          Αναπληρώτρια Καθηγήτρια ΠΑΜΑΚ
Αλέξανδρος       Γεωργόπουλος                  Καθηγητής ΑΠΘ
Αναστασία         Δημητρίου                          Αναπληρώτρια Καθηγήτρια ΔΠΘ
Αγγελική             Ευθυμίου                            Αναπληρώτρια Καθηγήτρια ΔΠΘ
Αλέξανδρος       Θεοδωρίδης                      Επίκουρος Καθηγητής ΔΠΘ
Δημήτρης            Θεοδώρου                          Λέκτορας ΔΠΘ 
Σοφία                   Ιακωβίδου                          Επίκουρος Καθηγήτρια ΔΠΘ
Δόμνα                  Κακκανά                             Καθηγήτρια ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Μιχαήλ                Καλογιαννάκης                  Επίκουρος Καθηγητής ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
Μένη                    Κανατσούλη                      Καθηγήτρια ΑΠΘ
Κων/νος               Καραδημητρίου               Επίκουρος Καθηγητής   ΔΠΘ
Αλεξία                  Καρούσου                          Λέκτορας ΔΠΘ 
Ευαγγελία          Κούρτη                                 Αναπληρώτρια Καθηγήτρια ΕΚΠΑ
Βασίλης               Κούτρας                              Καθηγητής ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Γεωργία               Λιαράκου                           Αναπληρώτρια Καθηγήτρια ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
Ίκαρος                  Μαντούβαλος                  Επίκουρος Καθηγητής ΔΠΘ
Αθανάσιος         Μόγιας                                                Λέκτορας ΔΠΘ 
Μαρία                  Μουμουλίδου                   Επίκουρος Καθηγήτρια ΔΠΘ
Βασιλική              Μπρουσκέλη                     Επίκουρος Καθηγήτρια ΔΠΘ
Αναστασία         Οικονομίδου                     Επίκουρος Καθηγήτρια ΔΠΘ
Κατερίνα             Πλακίτση                             Αναπληρώτρια Καθηγήτρια ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Γαλήνη                 Ρεκαλίδου                          Αναπληρώτρια Καθηγήτρια ΔΠΘ
Βασιλική              Ρήγα                                     Επίκουρος Καθηγήτρια ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Δέσποινα            Σακκά                                   Καθηγήτρια Δ.Π.Θ.
Αντώνης              Σαπουντζής                        Επίκουρος Καθηγητής ΔΠΘ
Χρυσάνθη           Σκουμπουρδή                   Αναπληρώτρια Καθηγήτρια ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
Ελένη                    Σκούρτου                            Καθηγήτρια ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
Νεκτάριος          Στελλάκης                           Επίκουρος Καθηγητής ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Μαρία                  Σφυρόερα                          Επίκουρος Καθηγήτρια ΕΚΠΑ
Βασιλική              Τσάκωνα                             Επίκουρος Καθηγήτρια ΔΠΘ
Νατάσα               Φιλιππουπολίτη               Επίκουρος Καθηγήτρια ΔΠΘ
Ευγενία               Φλογαΐτη                            Καθηγήτρια ΕΚΠΑ
Βασιλεία             Χρηστίδου                          Καθηγήτρια ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Οργανωτική Επιτροπή
Πρόεδρος Οργανωτικής Επιτροπής
Κατσικονούρη Ευφροσύνη, Πρόεδρος Διοικούσας Επιτροπής ΟΜΕΡ Ελλάδος
Μέλη
Γρηγοριάδου Θάλεια                    Μέλος Παραρτήματος ΟΜΕΡ Αλεξανδρούπολης
Γεωργιάδου Χρυσούλα                Μέλος Δ.Σ. Παραρτήματος ΟΜΕΡ Αλεξανδρούπολης
Διδάχου Ελένη                               Αντιπρόεδρος Διοικούσας Επιτροπής ΟΜΕΡ Ελλάδος
Δίπλα Αναστασία                          Δημόσιες Σχέσεις Διοικούσας Επιτροπής ΟΜΕΡ Ελλάδος
Ζαχαριάδου Θάλεια                      Μέλος Δ.Σ. Παραρτήματος ΟΜΕΡ Αλεξανδρούπολης
Κλώθου Άννα                                  Διδάκτωρ ΔΠΘ, Μέλος Παραρτήματος ΟΜΕΡ Αλεξανδρούπολης
Κυβιρτζίκης Ευστράτιος                Μέλος Δ.Σ. Παραρτήματος ΟΜΕΡ Αλεξανδρούπολης
Μαλκοπούλου Ευμορφία            Πρόεδρος Δ.Σ. Παραρτήματος ΟΜΕΡ Αλεξανδρούπολης
Μπουτζιλούδη Χρυσούλα           Ταμίας Δ.Σ. Παραρτήματος ΟΜΕΡ Αλεξανδρούπολης
Παππά Θεοδώρα                           Μέλος Παραρτήματος ΟΜΕΡ Αλεξανδρούπολης
Πετρίδου Αντωνία                         Μέλος Παραρτήματος ΟΜΕΡ Αλεξανδρούπολης
Τεμπρίδου Αντιόπη - Ελένη         Ταμίας Διοικούσας Επιτροπής ΟΜΕΡ Ελλάδος
Σαϊτη Σοφία                                     Γραμματέας  Διοικούσας Επιτροπής ΟΜΕΡ Ελλάδος
Σταυρίδου Χρύσα                           Μέλος Δ.Σ. Παραρτήματος ΟΜΕΡ Αλεξανδρούπολης
Τσίρτσης Παναγιώτης                    Αντιπρόεδρος Δ.Σ. Παραρτήματος ΟΜΕΡ Αλεξανδρούπολης


H Οργανωτική Επιτροπή
Στοιχεία επικοινωνίας


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου